KVALITET PÅ PAPIR
papir på kvaliteten

Jørn Thomsen Elbo A/S – vi har fokus på høj service, kvalitet og en løbende udvikling af en mere bæredygtig produktion

Jørn Thomsen Elbo A/S er en veletableret grafisk printvirksomhed med mere end 35 års branchekendskab. Vores primære kerneydelse har siden vores begyndelse været at producere og levere Premium Print Solutions. Det er det sidste årti suppleret af specialiserede IT-løsninger og digitaliseringer tilpasset produktionen.

I vores arbejde er høj kvalitet grundlæggende et ønsket om at gå i en mere bæredygtig retning. Både i forhold til at servicere og skabe vedvarende kunderelationer samt at tage hensyn til miljøet i de produkter, som vi leverer. For os handler det om at have papir på kvaliteten og kvalitet på det papir vi trykker på.

Et vigtigt fokuspunkt er derfor også kyndig rådgivning. Her hjælper vi vores kunder til at træffe de rette valg, så de kan være med til at gøre tryksagen mere bæredygtig gennem de produkter, som de vælger.

For at garantere at vores arbejde er af den rette kvalitet, er den afstemt gennem en ISO 9001.

Vores miljøprofil tager blandt andet afsæt i den nordiske miljømærkning Svanemærket samt den globale FSC-certificering (Forest Stewardship Council). Vi arbejder derfor målrettet for at opnå den rette miljøprofil og tilbyder igennem mærkningerne og certificeringerne en miljøcertificeret og sporbar produktion, der lever op til alle de stillede krav. For vores miljøpræstation betyder det, at der stilles krav til selve trykkeriet og tryksagerne med afsæt i produkternes livscyklus.

Vi er desuden miljøcertificeret gennem en ISO 14001 med fokus på Environmental Management Systems.